cd45ra

CD45RA

45RACFB1-100T 100 test
EUR 616.8

CD45RA

45RACFB2-100T 100 test
EUR 388

CD45RA

45RAF1-100T 100 test
EUR 323

CD45RA

45RAF2-100T 100 test
EUR 297

CD45RA

45RAPE1-100T 100 test
EUR 518

CD45RA

45RAPE2-100T 100 test
EUR 349

CD45RA

45RAPP2-100T 100 test
EUR 349

CD45RA

45RAPU1-01MG 0,1 mg
EUR 219

CD45RA

45RAPU2-01MG 0,1 mg
EUR 219

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx413329-01mg 0.1 mg
EUR 453

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx413626-2ml 2 ml
EUR 606

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx414688-1mg 1 mg
EUR 829

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx414689-01mg 0.1 mg
EUR 439

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx414691-025mg 0.25 mg
EUR 565

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx415596-02mg 0.2 mg
EUR 565

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody

abx415611-20ug 20 ug
EUR 272

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (FITC)

abx413328-01mg 0.1 mg
EUR 648

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (RPE)

abx413330-100tests 100 tests
EUR 718

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (FITC)

abx414287-01mg 0.1 mg
EUR 509

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (FITC)

abx414687-01mg 0.1 mg
EUR 509

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (RPE)

abx414690-100tests 100 tests
EUR 592

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (FITC)

abx415608-01mg 0.1 mg
EUR 509

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (FITC)

abx415609-25ug 25 ug
EUR 272

CD45RA Antigen (CD45RA/PTPRC) Antibody (RPE)

abx415610-100tests 100 tests
EUR 592

CD45RA Antibody

20-abx134010
  • EUR 356.00
  • EUR 565.00
  • EUR 300.00
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 50 ul

CD45RA Antibody

abx200318-100ug 100 ug
EUR 328

CD45RA Antibody

abx200322-100ug 100 ug
EUR 328

CD45RA Antibody

abx139821-01mg 0.1 mg
EUR 356

CD45RA/CD4

45RAF24PE1-50T 50 test
EUR 364.6

CD4/CD45RA

4F45RAPE2-50T 50 test
EUR 521.9

CD45RA antibody

10-Z45R 800 ug
EUR 247
Description: Mouse monoclonal CD45RA antibody

CD45RA antibody

10R-6408 100 ug
EUR 208
Description: Mouse monoclonal CD45RA antibody

CD45RA Antibody (Biotin)

abx133997-100Assays 100 Assays
EUR 439

CD45RA Antibody (Biotin)

abx133997-50Assays 50 Assays
EUR 342

CD45RA Antibody (FITC)

abx134000-100Assays 100 Assays
EUR 439

CD45RA Antibody (FITC)

abx134000-50Assays 50 Assays
EUR 342

CD45RA Antibody (PE)

abx134004-100Assays 100 Assays
EUR 439

CD45RA Antibody (PE)

abx134004-50Assays 50 Assays
EUR 342

CD45RA Antibody (FITC)

abx200319-100tests 100 tests
EUR 425

CD45RA Antibody (PE)

abx200320-100tests 100 tests
EUR 606

CD45RA Antibody (FITC)

abx200323-100tests 100 tests
EUR 398

CD45RA Antibody (PE)

abx200324-100tests 100 tests
EUR 453

CD45RA Antibody (APC)

abx200325-100tests 100 tests
EUR 453

CD45RA Antibody (PerCP)

abx200326-100tests 100 tests
EUR 453

CD45RA Antibody (Biotin)

abx200327-100ug 100 ug
EUR 384

CD45RA Antibody (PerCP)

abx139830-100tests 100 tests
EUR 481

CD45RA Antibody (PE)

abx139831-100tests 100 tests
EUR 481

CD45RA Antibody (APC)

abx139832-100tests 100 tests
EUR 481

CD45RA Antibody (Biotin)

abx139833-01mg 0.1 mg
EUR 425

CD45RA Antibody (FITC)

abx139834-100tests 100 tests
EUR 425

Anti-CD45RA antibody

STJ16100065 100 µg
EUR 406

Anti-CD45RA antibody

STJ180061 0.1 ml
EUR 212

CD45RA antibody (biotin)

61R-1507 100 ug
EUR 300
Description: Mouse monoclonal CD45RA antibody (biotin)

CD45RA antibody (allophycocyanin)

61R-1736 100 tests
EUR 457
Description: Mouse monoclonal CD45RA antibody (allophycocyanin)

Anti-Hu CD45RA PerCP

PC-223-T025 25 tests
EUR 140

Anti-Hu CD45RA PerCP

PC-223-T100 100 tests
EUR 240

Anti-Hu CD45RA APC

1A-223-T025 25 tests
EUR 140

Anti-Hu CD45RA APC

1A-223-T100 100 tests
EUR 240

Anti-Hu CD45RA Biotin

1B-223-C025 0.025 mg
EUR 122

Anti-Hu CD45RA Biotin

1B-223-C100 0.1 mg
EUR 204

Anti-Hu CD45RA FITC

1F-223-T025 25 tests
EUR 122

Anti-Hu CD45RA FITC

1F-223-T100 100 tests
EUR 204

Anti-Hu CD45RA PE

1P-223-T025 25 tests
EUR 140

Anti-Hu CD45RA PE

1P-223-T100 100 tests
EUR 240

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNCA0028-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/818) Antibody

BNCA0818-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/818), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(111-1C5) Antibody

BNCA1038-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD45RA(111-1C5), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1131) Antibody

BNCA1131-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1131), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1148) Antibody

BNCA1148-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1148), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNCAP0028-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNCAP0028-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/818) Antibody

BNCAP0818-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/818), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/818) Antibody

BNCAP0818-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/818), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNC810028-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNC810028-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/818) Antibody

BNC810818-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/818), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/818) Antibody

BNC810818-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/818), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(111-1C5) Antibody

BNC811038-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(111-1C5), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(111-1C5) Antibody

BNC811038-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(111-1C5), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1131) Antibody

BNC811131-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1131), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1131) Antibody

BNC811131-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1131), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1148) Antibody

BNC811148-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1148), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1148) Antibody

BNC811148-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1148), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNC880028-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(158-4D3) Antibody

BNC880028-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(158-4D3), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(111-1C5) Antibody

BNCAP1038-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(111-1C5), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(111-1C5) Antibody

BNCAP1038-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(111-1C5), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1131) Antibody

BNCAP1131-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1131), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1131) Antibody

BNCAP1131-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1131), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD45RA(PTPRC/1148) Antibody

BNCAP1148-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD45RA(PTPRC/1148), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Back to top